Hardlopers

Algemene voorwaarden

• Deelname aan de Gooische Run zondag 4 september 2016 is geheel voor eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer. De organisatie is niet aansprakelijk.

• Deelnemer gaat akkoord met het mogelijke gebruik van zijn/haar beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke voor promotionele doeleinden van de Gooische Run zonder daarvoor vergoeding te kunnen claimen.

• Deelnemer gaat akkoord met de publicatie van de gerealiseerde bruto en netto tijd. Over de uitslagen kan niet worden gecorrespondeerd.

• De organisatie van de Gooische Run kan, indien het evenement door overmacht niet plaats kan vinden, op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Vorderingen tot terugbetaling van inschrijfgelden of overige kosten zullen niet door de organisatie van de Gooische Run worden geaccepteerd. De deelnemer houdt wel recht op eventueel bestelde running-shirts. Deze zullen per post worden toegezonden.

• Bij afgelasting van de Gooische Run door overmacht zal in beginsel geen nieuwe datum worden vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt dan een jaar later plaats.

• Het inschrijfgeld (zie voor overzicht op www.gooischerun.nl) dient uiterlijk één week voor 4 september 2016 in het bezit van de organisatie van de Gooische Run te zijn. De betaling bij individuele deelname gaat via IDEAL.

• Doorverkoop of overdracht van startbewijzen is op geen enkele wijze toegestaan.

• Bij individuele inschrijving kan alleen bij schriftelijke annulering vóór 4 juli 2016 volledige restitutie van inschrijfgeld en eventuele bestelde running shirt(s) plaatsvinden. Bij betaling wordt € 2.50 administratiekosten in rekening gebracht. Bij annuleren na 4 juli vindt er geen restitutie plaats.

• Deelnemer verplicht zich om op de wedstrijddag minimaal vijf minuten voor de start aanwezig te zijn in het aan hem/haar toegewezen startvak.

• Deelnemer gaat akkoord met het dragen van het Gooische Run startnummer op de wedstrijddag. Dit startnummer dient goed leesbaar op de borst zichtbaar te zijn. Indien het Gooische Run startnummer niet of niet correct wordt gedragen, kan de organisatie de deelnemer de toegang tot het parcours ontzeggen.

• Deelnemer die niet in staat is om het bestelde running shirt af te halen, kan het shirt tegen betaling van de portokosten toegestuurd krijgen. De deelnemer dient in dit geval vóór 20 september 2016 de tegoedbon met €3,00 AAN LOSSE POSTZEGELS (6 postzegels nr. 1) onder vermelding van naam, adres en startnummer in een gesloten envelop te sturen naar: Gooische Run, Postbus 1113, 1200 BC Hilversum.

• Door in te schrijven voor de Gooische Run gaat de deelnemer automatisch akkoord met deze voorwaarden.