Hardlopers

Stichting Atletiekevenementen Hilversum (StAH)

De StAH organiseert verschillende loopevenementen in ’t Gooi:

Hilversum City Run: Hardlopen in Hilversum Mediastad
Yakult Ladies Run: Hardlopen in Hilversum Mediastad by Night – Ladies Only
Gooische Run: Hardlopen door de mooiste Gooische dorpen
Bestuur

Het bestuur van de Stichting Atletiekevenementen Hilversum bestaat uit de volgende personen:

Jacques van Rooijen (voorzitter)
Bert Gasenbeek (secretaris)
George de Groot (penningmeester)
Astrid van Kempen (Marketing & Communicatie en Sponsoring)


Het Bestuur vergadert altijd in aanwezigheid van de directeur Hilversum City Run en Yakult Ladies Run: Dick Slootbeek

Missie Stichting Atletiek Evenementen Hilversum

Gezond presteren, voor iedereen

De StAH bevordert een vitale en actieve samenleving door het aanbieden van sportieve evenementen op het gebied van loop-, atletiek-en vergelijkbare evenementen, aan zowel recreatieve - als wedstrijdsporters in ’t Gooi. Betrokkenheid met de maatschappij om ons heen is daarbij een belangrijke waarde.

Betrokkenheid met de maatschappij om ons heen

Niet iedereen is in staat om mee te doen aan de sportieve evenementen van de StAH. Dit kan zijn vanwege ziekte, een lichamelijke beperking of anderszins. Bij alle evenementen wordt bekeken op welke manier er geld ingezameld kan worden om een bijdrage te leveren aan een goed doel. De StAH schenkt bij ieder evenement een deel van de opbrengst aan een gekozen goed doel. Ook worden deelnemers in staat gesteld bij inschrijving een extra bijdrage aan het goede doel te doen. Op dit moment wordt vanuit de Hilversum City Run en de Yakult Ladies Run de Stichting Spieren voor Spieren ondersteund. Bij de Gooische Run is dit de Stichting Fight Cancer.